Management Committies

SR.No. Name Designation
1. Sh. Sanjeev Kothari Convenor
2. Sh. N. R. Kothari President
3. Sh. R.C. Jain Vice President
4. Sh. S.S. Bothra Secretary
5. Sh. Vinod Lodha Jt. Secretary
6. Sh. Manish Munot Member
7. Sh. Rajendra Medatwal Member
8. Sh. Ashish Jamer Member
9. Sh. Pawan Daga Member
10. Smt. Jaishree Kothari Member
11. Smt. Sarita Khared Member
12. Smt. Rajul Kotecha Member
13. Smt. Sunita Ji Daga Member
14. Sh. Anuroop Ji Lodha Member
15. Sh. Sunil Kothari Member
16. Prof. Dr. Gauraw Kataria Principal
17. Sh. Umesh Chand Sharma Sr. Admin. Officer
Call